องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์