หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  คณะผู้บริหาร
 


นายศราวุฒิ วงค์คำจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
 


นายสมนึก นีระพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดแค


-ว่าง-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดแค
 


-ว่าง-
เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลาดแค
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
สายตรงรับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-737-9099