หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดแค ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร

การเกษตร ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 89 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ ข้าวโพด ปลูกหอมแดงและปลูกมันสำปะหลัง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

การปศุสัตว์ มีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวขุน 7 แห่ง สมาชิกกลุ่มเลี้ยงแพะ 2 แห่ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา

งานแข่งขันกีฬาเข้าพรรษา

งานแข่งขันกีฬาออกพรรษา
 
ภูมิประเทศ
ตำบลลาดแค มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา และพื้นที่ลาดชันบางส่วน
ภูมิอากาศ
อากาศจะร้อนมากในฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน ฤดูฝนในช่วงเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน ฤดูหนาวในช่วงเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชาชนตำบลลาดแค ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ
มีวัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 18 แห่ง

วัดดงลาน หมู่ที่ 2

สำนักสงฆ์เขาแม่แก่ หมู่ที่ 3

วัดสวัสดิ์ประชาราม หมู่ที่ 3

วัดเขาน้อย หมู่ที่ 4

วัดลาดแค หมู่ที่ 5

วัดโคกยาว หมู่ที่ 6

วัดใหม่ถ้ำแก้ว หมู่ที่ 7

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองใหญ่) หมู่ที่ 8

วัดโคกหนองจอก หมู่ที่ 10

วัดคลองบน หมู่ที่ 11

วัดวังกำแพง หมู่ที่ 13

วัดซับม่วง หมู่ที่ 15

วัดหนองปรือ หมู่ที่ 17

วัดเขาปูนศรัทธาราม หมู่ที่ 18

สำนักสงฆ์บ้านศรีรัตนะ หมู่ที่ 19

วัดป่าคีรีรัง หมู่ที่ 19

วัดใหม่ภูศิลาแสงเทียน หมู่ที่ 20

วัดซับตะเคียน(ภูพระธาตุ) หมู่ที่ 21
การศึกษาในตำบล
โรงเรียนในตำบลลาดแค จำนวน 9 แห่ง

โรงเรียนสายสมร ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงเรียนบ้านลาดแค ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนบ้านโคกยาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

โรงเรียนธาราคีรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 11

โรงเรียนบ้านดงลาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 16
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 5 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดแค

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำแก้ว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดแค
ศูนย์การเรียนในตำบล

ศูนย์การเรียนชุมชน ตำบลลาดแค ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
 
 
สายตรงรับเรื่องร้องเรียน
โทร : 090-057-8789