ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดแค
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 3 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256312,07410,13336,5704,976--------63,753
2562-------3683,41714,54718,52014,62251,474
ยอดยกมาตั้งแต่ 16 ก.ย. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2562   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   115,227
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี