หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]



ซื้อรายงานขอ จัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสู่ความเข้มเเข็ง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]



จ้างรายงานขอจ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสู่ความเข้มเเข็ง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]



จ้างรายงานขอจ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสู่ความเข้มแข็ง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]



ซื้อรายงานขอ ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]



จ้างตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2563 ]



ซื้อตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2563 ]



จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2563 ]



จ้างนำรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย เข้าตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]



จ้างจัดทำอาหารโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลลาดแค ประปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]



ซื้อวัสดุในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลลาดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]



ซื้อวัสดุก่อสร้างสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]



ซื้อเครื่องเล่นสนามเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]



จ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลลาดแค ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]



จ้างก่อสร้างโรงอารหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค หมู่ที่ 17 บ้านคลองโปร่ง ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
สายตรงรับเรื่องร้องเรียน
โทร : 090-057-8789