หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำเว๊ปไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล อบต.ลาดแค ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]จ้างการประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพกรให้บริการ ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 71 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]ซื้อพัดลม โบลเลอร์ (ระบบปรับอากาศ) พร้อมติดตั้งรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 1190 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้อรถสามล้อชนิดมือโยกให้กับคนพิการตำบลลาดแค จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์บริการผู้พิการทั่วไป จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์รสจืดชนิดถุง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำแก้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]

  (1)     2      3   
 
 
สายตรงรับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-737-9099