หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.วิเชียรบุรี   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ) 1 ธ.ค. 2564
ทม.วิเชียรบุรี   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ) 1 ธ.ค. 2564
อบต.ระวิง   จ้างซ่อมแซมถนนคันคลองละนาม ปริมาณงาน คันคลองกว้าง 3.50เมตร ยาว 40เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,014 ลบ.ม. หมู่ที่6 ต.ระวิง อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
อบต.ระวิง   จ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4เมตร ระยะทางยาว 1,250เมตร หนา 0.10เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. หมู่ที่5 บ้านใหม่วังสีมา ต.ระวิง อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
อบต.ฝายนาแซง   จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
อบต.น้ำร้อน   จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง 1 ธ.ค. 2564
อบต.ลาดแค   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่ 6 หมู่บ้าน ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
อบต.ลาดแค   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ) หมู่ที่ 1 บ้านลาดแคใต้ หมู่ที่ 13 บ้านวังกำแพง ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
อบต.ลาดแค   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ถนนคอนกรีตโดยการซ่อมแซมลงหินไหล่ทางพร้อมดาดคอนกรีต) หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำแก้ว ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
ทต.นางั่ว   จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเฉลียว จันละ หมู่ที่ 2 ตำบลนางั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,338
 
 
สายตรงรับเรื่องร้องเรียน
โทร : 090-057-8789