หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดแค ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
     
  ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
ลาดแค เดิม มีชื่อเรียกว่า "รากแค" สันนิษฐานว่ามีที่มาจาก ชาวบ้านได้มีการอพยพจากจังหวัดพิจิตร และจังหวัดเลยมาตั้งถิ่นฐานใกล้กับคลองบอระเพ็ด และบริเวณนั้นมีต้นแคนาหลายต้น อยู่บริเวณคลองบอระเพ็ดเมื่อถึงฤดูฝน ปรากฏว่ามีน้ำหลาก ได้ชะล้างดินบริเวณคลอง ทำให้มองเห็นรากของต้นแคนา มีลักษณะเรียงรายเป็นสีขาว จึงเป็นที่มาของคำว่า “รากแค” ต่อมา ชาวบ้านได้เรียกชื่อเพี้ยนจาก "รากแค" เป็น "ลาดแค" และมีที่มาความเชื่อว่า คำว่า ลาดแค นั้น มาจากสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะลาดชัน และมีต้นแคนาขึ้นตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก จึงเรียกชื่อว่า "ลาดแค"
ประวัติหน่วยงาน
ตำบลลาดแค ได้แยกออกจาก ตำบลท่าข้าม เมื่อปี พ.ศ. 2525 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เพื่อจัดตั้งสภาตำบลที่มีรายได้ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2539 ถึงปี 2538 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 17 บ้านคลองโปร่ง ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอชนแดน ระยะทางประมาณ 26.8 กิโลเมตร ตำบลลาดแค มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค ประมาณ 176 ตารางกิโลเมตร หรือ 110,000 ไร่
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 9,864 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,894 คน คิดเป็นร้อยละ 49.61

หญิง  จำนวน 4,970 คน คิดเป็นร้อยละ 50.39
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,913 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 56.05 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลซับพุทรา
ตำบลบัววัฒนา
อำเภอชนแดน
อำเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังงิ้ว
ตำบลทุ่งทอง
อำเภอดงเจริญ
อำเภอหนองบัว
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดนครสวรรค์
 
ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์


ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว
จ.นครสวรรค์
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8
ม.9
ม.10
ม.11
ม.12
ม.13
ม.14
ม.15
ม.16
ม.17
ม.18
ม.19
ม.20
ม.21
ม.22

ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
 
  ประชากร
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านลาดแคใต้ 152 146 298 102
2 บ้านดงลาน 170 182 352 173
3 บ้านเขาแม่แก่ 293 309 602 294
4 บ้านเขาน้อย 201 209 410 191
5 บ้านลาดแค 234 226 460 189
6 บ้านโคกยาว 301 330 631 244
7 บ้านถ้ำแก้ว 367 362 729 348
8 บ้านหนองใหญ่ 408 490 898 427
9 บ้านลาดแคเหนือ 277 251 528 174
10 บ้านโคกหนองจอก 261 246 507 190
11 บ้านคลองบน 335 336 671 234
12 บ้านซับยาง 106 100 206 75
13 บ้านวังกำแพง 202 224 426 182
14 บ้านหนองใหญ่ใต้ 201 189 390 134
15 บ้านซับม่วง 226 229 455 155
16 บ้านดงลานใต้ 205 192 397 151
17 บ้านคลองโปร่ง 214 223 437 144
18 บ้านเขาปูน 131 145 276 101
19 บ้านศรีรัตนะ 160 158 318 99
20 บ้านคลองบนใต้ 187 174 361 131
21 บ้านซับตะเคียน 101 115 216 84
22 บ้านโคกน้อยพัฒนา 162 134 296 91
รวม 4,894 4,970 9,864 3,913