หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดแค ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/orgc... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th/home
2.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย เกี่ยวกับ อบต. แล้วเลือกหัวข้อ โครงสร้างองค์กร จะปรากฎโครงสร้างฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำและการแบ่งส่วนงานของ อบต.ลาดแค
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/staf... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th/home
2.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย บุคลากร แล้วเลือกหัวข้อ คณะผู้บริหาร จะปรากฎข้อมูลชื่อนายคนองเดช ศรีจริยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายก อบต.ลาดแค พร้อมรูปถ่ายและหมายเลขโทรศัพท์
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th/home
2.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย เกี่ยวกับ อบต. แล้วเลือกหัวข้อ อำนาจหน้าที่
3.กดเลือกอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/cont... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.www.ladkhae.go.th/home
2.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย เกี่ยวกับ อบต.แล้วเลือกหัวข้อ ติดต่อ จะปรากฎข้อมูลชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์และแผนที่ตั้งของ อบต.ลาดแค
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/news... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th
2.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย ข่าวสาร.แล้วเลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ จะปรากฎ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ในปี พ.ศ.2567
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/webb... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th/home
2.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย บริการประชาชนแล้วเลือกหัวข้อ กระดานสนทนา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/dnm_... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th/home
2.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย แผน แล้วเลือกหัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น
3.คลิกเลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค  
4.กดคลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฎไฟล์แผนพัฒนาท้องถิ่น
5.รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ 25-29
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/dnm_... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th/home
2.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย แผน แล้วเลือกหัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น
3.คลิกเลือก รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขแงแงค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4.กดคลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฎไฟล์
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th/home
2.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย เกี่ยวกับ อบต. แล้วเลือกหัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน
3.คลิกเลือก คู่มือการปฏิบัติงาน
4.กดคลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฎไฟล์
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th/home
2.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย เกี่ยวกับ อบต. แล้วเลือกหัวข้อ คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
3.คลิกเลือก คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
4.กดคลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฎไฟล์
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
o13 E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  (1)     2   
 
 
สายตรงรับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-777-7218