หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดแค ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.ladkhae.go.th https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/orgc... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th
2.กดเข้าสู่หน้าหลัก จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย เกี่ยวกับ อบต. แล้วเลือกหัวข้อ โครงสร้างองค์กร จะปรากฎโครงสร้างฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำและการแบ่งส่วนงานของ อบต.ลาดแค
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.ladkhae.go.th https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/boar... https://www.ladkhae.go.th/staf... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th
2.กดเข้าสู่หน้าหลัก จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย บุคลากร แล้วเลือกหัวข้อ คณะผู้บริหาร จะปรากฎข้อมูลชื่อนายพิษณุ  อินสุธา นายก อบต.ลาดแค พร้อมรูปถ่ายและหมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งข้อมูลรองนายก อบต.ลาดแคและเลขานุการนายก อบต.ลาดแค พร้อมรูปถ่ายและหมายเลขโทรศัพท์  
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.ladkhae.go.th https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th
2.กดเข้าสู่หน้าหลัก จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย เกี่ยวกับ อบต. แล้วเลือกหัวข้อ อำนาจหน้าที่
4.กดเลือกอำนาจหน้าที่  
5.กดคลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฎอำนาจหน้าที่ของ อบต.
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.ladkhae.go.th https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/dnm_... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th
2.กดเข้าสู่หน้าหลัก จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย แผน แล้วเลือกหัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น
4.คลิกเลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค  
5.กดคลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฎไฟล์แผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.ladkhae.go.th https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/cont... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th
2.กดเข้าสู่หน้าหลัก จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย เกี่ยวกับ อบต.แล้วเลือกหัวข้อ ติดต่อ จะปรากฎข้อมูลชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์และแผนที่ตั้งของ อบต.ลาดแค
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.ladkhae.go.th https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/law.... https://www.ladkhae.go.th/law_... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th
2.กดเข้าสู่หน้าหลัก จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย ระเบียบ แล้วเลือกหัวข้อ ระเบียบส่วนกลาง  เลือก พรบ./พรก. ตาม URL ที่ 3
4.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย ระเบียบ แล้วเลือกหัวข้อ ระเบียบส่วนกลาง  เลือก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตาม URL ที่ 4
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.ladkhae.go.th https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/news... องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดแค อ.... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th
2.กดเข้าสู่หน้าหลัก จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย ข่าวสาร.แล้วเลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ จะปรากฎ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ในปี พ.ศ.2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.ladkhae.go.th https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/webb... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th
2.กดเข้าสู่หน้าหลัก จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย บริการประชาชนแล้วเลือกหัวข้อ กระดานสนทนา  
o9 Social Network https://www.ladkhae.go.th https://www.ladkhae.go.th/home https://www.facebook.com/ladka... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th
2.กดเข้าสู่หน้าหลัก จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3.เลื่อนหน้าเว็บมาด้านขวาอยู่ท้ายเว็บไซต์ จะปรากฎไอคอน QR Code facebook อบต..ลาดแค
4.คลิกเลือกจะเชื่อมโยงไปยัง Facebook ของ อบต.ลาดแค ปรากฎตาม  URL ที่ 3
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/news... https://www.ladkhae.go.th/news... https://www.ladkhae.go.th/dnm_... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th
2.กดเข้าสู่หน้าหลัก จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย ข่าวสาร แล้วเลือกหัวข้อ ข่าวประขาสัมพันธ์
4.คลิกเลือก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล    
5.กดคลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฎไฟล์นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.ladkhae.go.th https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/dnm_... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th
2.กดเข้าสู่หน้าหลัก จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย แผน แล้วเลือกหัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น
4.คลิกเลือก แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    
5.กดคลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฎไฟล์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ อบต.ลาดแค
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/dnm_... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก www.ladkhae.go.th
2.กดเข้าสู่หน้าหลัก จะปรากฎตาม URL ที่ 2
3.เลื่อนดูเมนูด้านซ้าย แผน แล้วเลือกหัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น
4.คลิกเลือก รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
5.กดคลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฎไฟล์ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ของ อบต.ลาดแค
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/dnm_...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/dnm_...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/serv... https://www.ladkhae.go.th/dnm_...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/dnm_...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/serv... https://www.ladkhae.go.th/dnm_...
o18 E-Service https://www.ladkhae.go.th/home https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/dnm_...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/egp....
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj... https://www.ladkhae.go.th/proj...
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.ladkhae.go.th/home https://www.ladkhae.go.th/news... https://www.ladkhae.go.th/news... https://www.ladkhae.go.th/dnm_...
 
  (1)     2      3   
 
 
สายตรงรับเรื่องร้องเรียน
โทร : 090-057-8789