หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายจักรกฤช สุขใส
กำนันตำบลลาดแค
โทร : 088-165-8461
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายมณีย์ คำเล็ก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 064-804-4023


นายสุนทร พิมพ์ใจ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 084-619-5706


นางดวงใจ พิมพ์สิงห์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 083-626-2297


นายทุเรียน คงเสมา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
โทร : 066-126-7621


นายสัมภาษ สิงห์สถิตย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 082-772-3540


นายประเสริฐ กลั่นทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 083-954-9775


นายกมลทรรศน์ ศรีทรงเมือง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
โทร : 065-453-6394


นายวิเชียร กองคำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
โทร : 087-976-4131


นายวีรยุทธ ลำภูพวง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
โทร : 084-380-0063


นายมานิตย์ บุญเจียม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
โทร : 099-136-9095


นายเทียนชัย ทาสี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
โทร : 065-501-3528


นายสมปอง ลอยลม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
โทร : 087-734-7905


นายสมหมาย หอมจำปี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
โทร : 061-791-2476


นายสมคิด นาคแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
โทร : 080-051-6592


นายสมศักดิ์ ภู่บุญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
โทร : 062-259-6876
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
สายตรงรับเรื่องร้องเรียน
โทร : 090-057-8789