หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  สมาชิกสภา
 


นายวชิรเมษฐ์ วงศ์เจริญอมร
ประธานสภา อบต.ลาดแค
 


นายสมหมาย ลอยลม
รองประธานสภา อบต.ลาดแค


นายคนองเดช ศรีจริยา
เลขานุการสภา อบต.ลาดแค
 
สมาชิกสภา
 


นางอนัตตา ตามณี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายคำพอง นานาค
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


สมจิตร มงคลชู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายมณเทียร สมประสงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นางดวงใจ พิมพ์สิงห์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายสุจินต์ เนตรนิล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายโพธิ์ ฉิมมาลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายเกตุ โตริต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายสมทรง อุ่นแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นางไสว แหยมแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายธีรพล อุ่นแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายวชิรเมษฐ์ วงศ์เจริญอมร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายชะเวช นีระพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นายอนันต์ ยศสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นางบุญช่วย วงส์วันนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายอนันท์ วระโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นางนวลจันทร์ สิงห์สถิตย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นายจอมพล ร่องจิก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นางกุหลาบ บุมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10


นายทองสุข สิงห์เพลน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10


นายบัว สินสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11


นายสมชาติ สวนหนองปลิง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11


นายฉัตรชัย ชื่นบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12


นางศศิภา อักขี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12


นายสมหมาย ลอยลม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13


-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13


นายเจริญ ผู้ภักดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14


นายประจวบ สิตานนท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14


นางวาสนา ศรีบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15


-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15


นายสังคม ทะดวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16


นางศันศนีย์ อินทร์ศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16


นายชาติ หละวัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17


นายบุญลือ จรัญยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17


นายสำราญ คุ้มเปรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18


นางกฤษณา จุลพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18


นายสุรชัย สาเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 19


นายสอน ชัยสาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 19


-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20


นายเสริม อ้นวันเพ็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20


นายสายชล ศรีรัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21


-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21


นายวิเชียร อุปะนันท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22


นายอามล ชอบไร่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22
 
 
สายตรงรับเรื่องร้องเรียน
โทร : 090-057-8789