หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ข่าวสาร
 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ลาดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ลาดแค และผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก ทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ลาดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามลิ้งก์หรือคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏครับ https://itas.nacc.go.th/go/eit/tjinpl

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 11.36 น. โดย คุณ สมเกียรติ แก้วพินิจ

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
สายตรงรับเรื่องร้องเรียน
โทร : 090-057-8789