หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดแค ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ข่าวสาร
 


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค เรื่อง การขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
เรื่อง การขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค ได้นำประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไชต์กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ และมีกำหนดยื่นข้อเสนอ
และเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลีกทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา
๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๕ โครงการ ดังต่อไปนี้
๑.โครงการปรับปรุงช่อมแชมถนนลูกรัง โดยการลงลูกรังผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้านพร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ ขนาดเสันผ่าศูนย์กลาง 0.๔๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านถ้ำแก้ว ตำบลลาดแค
๒.โครงการปรับปรุงช่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงลูกรังผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน(บล็อก)
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองใหญ่ ตำบลลาดแค
๓.โครงการปรับปรุงช่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงลูกรังผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
บ้านโคกหนองจอก
..โครงการปรับปรุงช่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงลูกรังผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้านพร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.๖0 เมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร
(๑ จุด) หมู่ที่ ๑๒ บ้านซับยาง ตำบลลาดแค
๕.โครงการปรับปรุงช่อมแชมถนนลูกรัง โดยการลงลูกรังผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้านพร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ถ๙๔-0๑0 สายบ้านศรีรัตนะ หมู่ที่
๑๙ บ้านศรีรัตนะ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารของผู้
เข้ายื่นข้อเสนอราคา ตามประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาฯ ซึ่งการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยืน
ข้อเสนอแต่ละรายจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ หากรีบเร่งดำเนินการพิจารณาอาจเกิดความเสียหายต่อ
ทางราชการได้
การนี้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีมติให้เสนอข
เวลาการรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากเดิม วันที่ ๕-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
เป็นวันที่ ๕-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2565 เวลา 14.55 น. โดย คุณ ธีรนาฏ อยู่พ่วง

ผู้เข้าชม 125 ท่าน

 
 
 
สายตรงรับเรื่องร้องเรียน
โทร : 090-057-8789