หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธการรักษาความมั่นคงปลอกภัยทางไซเบอร์ (Cyber securitcy)   31 มี.ค. 2565 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านลาดแค หมู่ที่ 5 ตำบลลาดแค องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์   9 มี.ค. 2565 37
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  11 ก.พ. 2565 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแคและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค  22 ต.ค. 2564 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแคและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง  22 ต.ค. 2564 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  8 ต.ค. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค  6 ต.ค. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค  6 ต.ค. 2564 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวทางสำหรับผู้ติดเชื้อ Covid-19   10 ส.ค. 2564 45
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 529 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องแนวทางการประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก  20 ก.ค. 2564 65
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
สายตรงรับเรื่องร้องเรียน
โทร : 090-057-8789