หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564   20 ต.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ การปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ  20 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์  15 ต.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)  2 ก.ย. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์   2 ก.ย. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค  27 ก.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังซีพ  27 ก.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ลาดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  29 มิ.ย. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์  1 มิ.ย. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ITA)  1 พ.ค. 2563 38
  (1)     2      3   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
สายตรงรับเรื่องร้องเรียน
โทร : 090-057-8789