หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดแค ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  สมาชิกสภา
 
นายสมหมาย ลอยลม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมชาติ สวนหนองปลิง
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายคนองเดช ศรีจริยา
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภา
นางอนัตตา ตามณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 1
นายสุรชาติ แตงอ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2
นายบัญญัติ สาแสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 3
นายโพธิ์ ฉิมมาลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4
นางไสว แหยมแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 5
นายธีรพล อุ่นแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 6
นายชะเวช นีระพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 7
นางบุญช่วย วงส์วันนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 8
นางนวลจันทร์ สิงห์สถิตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 9
นายสุริยา ประกอบผล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 10
นายสมชาติ สวนหนองปลิง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 11
นางบุญช่วย ชื่นบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 12
นายสมหมาย ลอยลม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 13
นางยุพิน ป้องพั้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 14
นายสุรพศ เกิดภู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 15
นายปราง ภู่บุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 16
นายชาติ หละวัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 17
นางประเทือง สุดนุ่ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 18
นางสาวปนัดดา เกตุศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 19
นายสายชล ศรีรัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 21
นางมานิตา แสงสุทธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 20
นายวิเชียร อุปะนันท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 22